Team Speek

Samotná inštalácia:

Stiahneme si inštalačku z www.bside.sk MENU>DOWNLOAD>OSTATNE>TEAM SPEAK 2 Win32 Client (RC2) alebo priamy tu

Po stiahnutí nainštalujeme...

Pridanie servera:

Spustíme Team Speak a pokračujeme v nasledovných bodoch:

bod 1.) Connection > Connect

bod 2.) Servers (pravým na myške) > Add server > name

bod 3.) Vyplnenie prázdnych políčok:

Label: Názov servera (Bside)
Server Adress (147.175.10.205:8767)
Nickname: Váš nick (Pokémon)
Zaklikneme Allow server to assign a nickname
Anonymous/Registred: kedže asi nieste zaregistrovaný tak zakliknite ANONYMOUS.
Registrácia na Bside Team Speak: u Admina CZA na icq (173711248 )
Autoreconnect: zakliknút
Ostatné políčka necháme prázdne

bod 4.) CONNECT

A sme na Team Speaku B-side community.

Vstup do urcitej ROOMKY:

Roomka môže ale nemusí mať heslo. Pokiaľ roomka nemá heslo tak na vstup stačí iba dva krát kliknúť lavím tlačítkom na roomku.

Pokiaľ roomka má heslo tak postupujeme nasledovne:

Vypýtame si heslo od zakladateľa roomky alebo od vlastníka roomky.
Keď vieme heslo ,nájdeme roomku (od ktorej vieme heslo) klikneme na ňu dva krát (ako keď spúšťate ikonku vo Windows-e).
Vypýta si to od nás heslo na vstup do roomky:
Zadáme heslo ktoré nám bolo povedané/napísané.
Stlačíme OK a sme v roomke.


Nastavenia Team Speaku...