Status

Skype

Teraz dajte do internetového vyhladavača http://www.skype.com/intl/cs/share/buttons/wizard.html a vytvorte si vlastný status SKYPE.

Skype-Call me

<!--
Skype 'Skype Me™!' button
http://www.skype.com/go/skypebuttons
-->
<script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:
XXX?call"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/call_green_white_153x63.png" style="border: none;" width="153" height="63" alt="Skype Me™!" /></a>

A na miesto XXX doplnite svoje skype meno.

Skype Me™!