O knihe

  Puzův román z prostředí italské mafie těsně po druhé světové válce patří k nejlépe prodávaným románům dosavadní historie beletrie ve Spojených státech. Nějakou dobu po svém prvním vydání zde byl vyhlášen bestsellerem. Prodejnost tohoto románu také zvýšilo jeho zfilmování. Takže se jej od roku 1972 prodalo přes jedenáct milionů výtisků.
Zájem o tento román způsobila především závažnost tematu ve vývoji soudobé civilizace prudkým rozmachem hospodářské a politické moci organizací, které v poválečné době ve Spojených státech operují mimo rámec právního řádu. Tyto organizace kontrolují trh, obchod a mají přehled v politice. Pomocí různých finančních injekcí si pak pomáhají v cestě „vzhůru“. Román je ilustrací vysoce zneklidňujícího faktu podstatné funkce násilí v americké společnosti, v níž jsou takové jevy jako je zavraždění obou členů prezidentské rodiny Kennedyovy jakožto prostředku k zabránění případným reformám na denním pořádku. Legální administrativa je na mnoha místech zdvojována a zastupována stínovou vládou zločinu s vlastními cíli a potřebami.
Román je psán s velikou vážností a elegantností. Puzo dokonale popisuje tehdejší vztahy mezi „rodinami“, které ovládaly americké podsvětí. Za „rodiny“ se považovaly rodiny italských přistěhovalců, jejichž moc vzrostla především na organizovaném zločinu, jako je prodej žen, drog, či provozování heren, který byl skryt za legálním obchodem.
Celý příběh se točí kolem rodiny Corleonových.Tato mafíánská rodina pochází ze Sicílie.Rodina ovládá velkou část New Yorku a má silné postavení a velké jméno i v celých Spojených státech. Hlavou rodiny je pak velký don Corleone, nyní již starý pán, který doufá v předání “živnosti” nekterému ze svých tří synů. Mnohými zvaný téř kmotr, známý jako vážený a uznávaný muž s rozvážným a pevným rozhodnutím. V rodině má rozhodující postavení. Jeho pravou rukou je pak consigliori, který mu umožňuje nejlepší spojení s okolním světem a radí mu při jeho rozhodováních. Jeho consigliorim se stal mladý pětatřicetiletý Thomas Hagen poté, co donův původní consigliori onemocněl rakovinou. Thomase Hagena nalezl don Corleone, když mu bylo jedenáct let. Domů jej přivedl donův nejstarší syn Sonny. Jelikož neměl Thomas rodiče, tak se jej don ujal. Nechal mu vyléčit oční infekci, kterou chytil někde v ulicích New Yorku a poslal ho na vzdělání. Za léta stravenými s rodinou se Thomas stal jakýmsi donovým nevlastním synem. Vlastní syny měl don Corleone tři. Nejstarším byl Sonny, který byl u žen velice obdivován. Druhým synem byl Frederico, zvaný Fred nebo Fredo. Byl donovým oddaným synem a žil i ve svých třiceti letech s rodiči. Třetím synem pak byl Michael. Byl donovým nejmladším synem a odmítal se podřizovat otcovým rozkazům a vedení. Don si však „pořídil“ i dceru Connie (Constanzii). Krásnou slečnu, která měla mnoho nápadníků. Celý příběh začíná na svatbě Connie a Carla Rizziho. Zde se setkáváme s většinou osob, které dále v celém románě vystupují. Jsou nám představeni nejbližší osobní strážci dona, dále jeho nejbližší příbuzní a mnoho přátel. Jelikož je don mocným pánem v mnoha odvětvích legálního, především však ilegálního obchodu, přichází za ním s žádostí o pomoc mnoho přátel. Ti, kdo požadují pomoc, se svěří se svým příběhem a problémem. Don pak pomocí svých politických a jiných kontaktů vše s bravurou vyřeší. Zdá se tak, že by rodina mohla mít pohodlný a příjemný život, který nemůže být ničím přerušen. Vše se však zlomí v jeden jediný den na jedné obyčejné schůzce s jedním z čelních představitelů podsvětí. Oním mužem je Virgil Solozzo. Solozzo chtěl umožnit za pomoci dona Corleoneho dovoz drog do Ameriky. Požadoval po donovi, aby mu zajistil bezpečný převoz drog. To však po dlouhém jednání don zamítl s tím, že odmítá mít cokoli společného s drogami. Schůzka tak naoko vypadala jako skončená a uzavřená. Opak byl však pravdou. Díky neodpustitelné chybě Sonnyho, který projevil ve svém zbrklém projevu sympatie se Solozzovým plánem, se začala postupně pomalu a nenápadně bořit Corleonova „pevnost“. Za tři měsíce byl don Corleone postřelen u jednoho ze svých skladů. Byl několikrát střelen do břicha. Avšak zázrakem přežil a byl převezen do nemocnice, kde byl okamžitě operován. Rodina byla touto situací velmi zaskočena a byla to dýka do jejich zad. Útok na hlavu „rodiny“ byla veliká troufalost. Sonny se jako nejstarší syn ujal dozatimní vlády v rodině. Měl mnoho vyřizování a sháněl všechny možné spojky, které by mu v této ošemetné situaci vypomohli. Krátce po tomto incidentu se Sonny dozvěděl i o smrti jednoho významného člověka-Luca Brasiho, který byl silným pilířem Corleonovy pevnosti. Dále byl unesen Thomas Hagen. Za všechnu tuto způsobenou paniku byl zodpovědný Solozzo. Nechal postřelit dona a zabít Lucu Brasiho. Sám pak unesl Thoma Hagena. Vše měl naplánované už od schůzky s donem.
Když zjistil, že by Sonny s jeho podmínkami souhlasil, pak by mu po smrti dona nic nebránilo v jeho plánech s drogami. Teď měl volnou cestu. Thomas byl unesen, aby byl informován o situaci a měl zprostředkovat setkání rodiny Corleonovi se Solozzem. Schůzka se měla konat v jedné restauraci. Vyslán tam byl Michael, jelikož jej příliš nikdo neznal. Sonny již předem vymyslel plán, jak se pomstít. Věděl, že se schůzky zúčastní Solozzo a kapitán newyorské policie McCluskey. Solozzo tak měl krytí a měl jistotu, že jej nikdo v restauraci nebude ohrožovat na životě, jelikož ruku na kapitána policie se nikdo neodváží vztáhnout. Sonny však počítal i s tímto, jelikož měl dobré spojky. A tak vyslal Michaela s úkolem oba zastřelit a poté měl být odvezen na Sicílii, kde by setrval dva roky, dokud se situace neuklidní. Plán se podařilo uskutečnit. Solozzo i McCluskey byli zastřeleni a Michael odjel ze Států. Celá tato akce vybnurcovala všechny „rodiny“, vypukla tak válka „rodin“ z roku 1946.
Bylo to období plé zmatků a Sonnymu se ukazovali noví a noví zrádci, kteří zradili jeho rodinu a zavinili tak zranění otce. Sonny je však s ledovým klidem nechal odstraňovat. Kamenem úrazu však pro něj byl Coniin manžel Carlo.
Carlo byl na Conii velmi hrubý a často ji mlátil. Conii tak mnohokrát volala svému nestaršímu bartrovi, aby ji uchránil před stále většími výprasky. Sonny si tak jezdil s Carlem vyřizovat účty. Když se však jednou vydal opět na cestu za Carlem, aby s ním probral jeho vztah ke Conii, stala se mu tato cesta osudnou. Na dálnici u výběru poplatků byl zastřelen. V té době byl však opět již don Corleone schopen vládnout rodině. Byl však již mnohem slabší, než před pokusem o spáchání atentátu na jeho osobu. Celá rodina byla smrtí Sonnyho zdrcena, ale don Corleone si zachoval klidnou hlavu a začal jednat. Poslal všem pěti newyorským „rodinám“ vzkaz, že chce sjednat společnou schůzku za účelem sjednání míru.
Schůzka se konala v daný termín a všichni zástupci „rodin“ se dostavili. Probíhala v klidném duchu a všichni se shodli na tom uzavřít mír. Byla zde vyřešena i otázka drog. Don Corleone nakonec ustoupil všem rodinám a poskytl jim prostor pro „hospodaření“ s drogami. Schůzka byla ukončena.
Za další rok se podařilo donovi „propašovat“ zpět do států svého syna Michaela. Pomocí různých intrik se mu podařilo zprostit Michaela jakékoli obžaloby ze zavraždění policejního kapitána McCluskeyho.
Michael si vzal za ženu Kay Adamsovou, která na něj věrně čekala i přes dlouhé odloučení, kdy byl Michael na Sicílii.
Michael také postupně přebíral donovu vládu v rodině a učil se „řemeslu“. Don se stáhl do postraní. Fred, prostřední syn, působil v Las Vegas, kam se stáhl po atentátu na otce, který ho velmi zdrtil. Michael dostával od otce mnohé instrukce a chystal se na velikou akci - na pomstu za smrt svého bratra a postřelení jeho otce. Vše měl již dopředu vymyšlené don a pomocí Michaela se začínal plán uskutečňovat.
Michael začal úřadovat. Stáhl Thoma Hagena z postu consiglioriho a jmenoval ho rodinným právním zástupcem. A vypomohl si mnoha taktickými ilegálními postupy, aby si zajistil průchodnou cestu k rozhodujícímu úderu. Plánu mu však zkřížil osud, který zasáhl v tu nepravou chvíli. Jednoho slunného dne postihl dona Corleoneho na zahradě ve své rezidenci infarkt. Pohřeb byl přímo královský a všechny rodiny vyslali své zástupce na vyjádření soustrasti.
Michael však i přes nepřízeň osudu začal uskutečňovat plán pomsty. Postupně nechal zabíjet všechny hlavy „rodin“. Zjistil též, že za Sonnyho smrtí stojí Carlo, a tak nechal popravit i jeho. Těmito zákroky si získal Michael úctu a respekt u všech „rodin“ a dobyl pro svoji „rodinu“ opět výsadní postavení. Rodina Corleonových se stala neohrozitelnou.Skutečně velmi působivý příběh čtenáře vtahuje do života i doby americké mafie. Kmotr je román z roku 1969, psaný jako kronika z prostředí New Yorské mafie. Celý román je založen především na tom, že se čtenář přiklání na stinnou stránku tehdejšího světa. Na stranu chladného zabíjení a nelegálních praktik. Puzo zde popisuje do detailu život všech postav, ktré zde vystupují. Bylo jich příliš mnoho, než aby se o nich stihlo vše napsat. Každá postava zde má svůj vlastní příběh a je jí věnován dostatek prostoru. Puzo skvěle všechny postavy spojuje dohromady. Příběh je pak propojen jako jakási pavučina. Román byl zfilmovaný a byly k němu přidány i dva nové díly. Film byl oceněn jako jeden z nejlepších filmů minulého století. V hlavních rolích si pak zahráli Al Pacino a Marlon Brando.