Dungeony

Obrazek

ObrazekDeadmines : Kdysi byly Deadmines největším centrem produkce zlata v lidských zemích. Po zničení Stormwindu Hordou během První Války, byly doly opuštěny, stejně jako celé království. Nyní se zde usídlilo bratrstvo Defias a přeměnilo potemnělé tunely ve své útočiště. Zvěsti tvrdí, že se tito prohnaní zloději spojili s gobliny a ti jim kdesi pod dolem pomáhají vybudovat cosi děsivého - ale o co se jedná, nikdo neví. Podle zpráv a starých záznamů leží vchod do Deadmines pod tichou a skromnou vesničkou Moonbrook.

The Stockades : Stockades jsou přísně střeženým vězeňským komplexem skrytým před zraky občanů Stormwindu pod vodními kanály, kterými je město protkáno. Věznice pod vedením dozorce Thelwatera ukrývá ty největší lumpy, jací ohrožovali Azeroth a podařilo se je polapit. Najdete zde drobné kapsáře, politické vzbouřence, vrahy a násilníky - výkvět zločinu v zemi. Poslední vzpoura ve věznici ale způsobila skutečný chaos - ačkoliv se vězňům nepodařilo utéct, byly stráže vyhnány k východu do města a odsouzenci se mohou volně pohybovat po vězení. Dozorce Thelwater zorganizoval dozor nad vstupem a rozhodl se hledat odvážné žoldáky, kteří by zabitím vůdce povstání, Bazila Thredda, vrátili na toto místo ztracený pořádek.

ObrazekSunken Temple : Před více než tisíci lety bylo mocné Gurubashské impérium roztrháno velikou občanskou válkou. Vlivná skupina trollích kněžích, známá jako Atal'ai, se snažila přinést prastarou krev boha jménem Hakkar. Ještě před dokončením svého cíle však byli kněží poraženi a vyhnáni ze své země. Vydali se daleko na sever a nakonec se usídlili v bažinaté oblasti známé jako Swamp of Sorrows. Zde vystavěli svému bohu Hakkarovi nádherný chrám a tady se také připravovali na jeho příchod do fyzického světa. Jeden z nejmocnějších draků, Ysera se dověděla o plánech Alal'aiských kněží a aby ochránila svět před příchodem Hakkara, potopila celý chrám do velkého jezera uprostřed bažin. Nechala také celé místo hlídat svými dračími dětmi, které mají zabránit, aby se kdokoliv dostal do chrámu nebo z něj. Přesto se však věří, že někteří z Alal'ai Yseřin hněv přežili a stále se někde v podzemí snaží připravit pro temné služby svému bohu.

ObrazekGnomeregan :Gnomeregan, ležící v Dun Moroghu, byl po celé generace hlavním městem Gnómů a zázrakem technologického pokroku a úžasných objevů. Nepřátelské útoky zmutované rasy Troggů ale zaplavily severní regiony Dun Morogu a s nimi i Gnomeregan. Na obranu svého města před neustálými útoky nechal High Tinker Mekkatorque, vládce města, vypustit do jeho chodeb všechny nádrže s radioaktivním odpadem. Někteří Gnómové uprchli před smrtícími látkami na povrch, jiní tento způsob obrany nepřežili. Ačkoliv i Troggové byli radiací zasaženi, jejich útoky pokračovaly dál. Přeživší Gnómové utekli z tohoto místa a byli nuceni se uchýlit pod ochranu nedalekého města trpaslíků, Ironforge. Odsud se snaží vládce Mekkatorque hledat odvážné duše, které by se vydaly do jejich milovaného města a vrátili jejich lidu, co bylo ztraceno. Povídá se že Mekkatorqueův věrný poradce zradil svého vládce i svůj lid a má s invazí Troggů cosi společného. Když jeho šílenství vyvrcholilo zničením města, Thermaplug zde zůstal, aby se stal jeho temným techno-vládcem.

ObrazekUldaman : Uldaman je prastaré podzemní sklepení vytvořené Titány ještě v dobách formování samotného světa. Trpaslíci bažící po znalostech o své vlastní minulosti však do tohoto zapomenutého města vnikli a vypustili tak na povrch první nepovedenou rasu Titánů - zlé Troggy. Když si před víc než desítkou tisíc let Titáni uvědomili jak zkaženou rasu vytvořili, uvěznili Troggy v části Uldamanu a dali se do vytváření další rasy - Trpaslíků. Vznik trpasličí rasy byl zaznamenán na bájné Disky Norgannonu - masivní Titánský artefakt, který leží hluboko v srdci podzemního labyrintu. V nedávné době do Uldamanu vnikli Dark Ironští Trpaslíci, kteří se Disky snažili získat pro svého ďábelského pána, Ragnarose. Město však bylo dobře chráněno řadou kamenných strážců, golemů, Disky samotné pak obrovským kamenným obrem Archaedasem. Dark Ironům se tak nikdy nepodařilo k Diskům proniknout. Trpasličí legendy tvrdí, že kdesi v halách Uldamanu lze stále nalézt prastaré předky samotných Trpaslíků s kamennou kůží, rasu Earten.

Blackrock Depths : Vulkanický labyrint někdejšího hlavního města Dark Ironských trpaslíků slouží nyní jako palác ohnivého lorda Ragnarose. Ragnaros objevil prastará tajemství s jejichž pomocí lze vytvořit život z neživého kamene a plánuje vybudovat obrovskou armádu nezastavitelných golemů k ovládnutí celé hory Blackrock. V posedlosti za zničením Nefariana a jeho dračích přisluhovačů je Ragnaros ochotný jít do extrémů - dokud nedosáhne konečného vítězství.

ObrazekScarlet Monastery : Kdysi byl tento klášter hrdou baštou lordaeronského kněžství - centrum učenosti a osvícení. Vzestup Pohromy v průběhu Třetí Války ale změnil tvář kláštera k nepoznání - přetvořil jej v pevnost fanatických bojovníků proti všemu nesvatému. Tito křižáci netolerují žádnou z ras, kromě své vlastní, ani spojence v řadách aliance. Věří, že jakýkoliv cizinec může být potenciálním nositelem nemrtvé nákazy a musí být proto zničen.
Podle zpráv z bojů se ví, že většina z dobrodruhů, kteří do kláštera vstoupili, byli konfrontováni s velitelem Mograinem - ten velí masivní obraně fanatických svatých bojovníků. Skutečným vůdcem pevnosti je ale Nejvyšší Inkvizitorka Whitemane - hrůzostrašná kněžka, která vládne mocí oživovat padlé válečníky, aby opět bojovali v jejím jménu.

ObrazekStratholme : Stratholme, kdysi zářivý klenot Lordaeronského království se stal místem, kde se princ Arthas obrátil proti svému mentorovi, Utheru Lightbringerovi a zabil stovky vlastních lidí v domnění, že ničí zárodky nemrtvé Pohromy. Tak začal jeho postupný pád do moci Krále Lichů. Zničené hořící město je nyní zabydleno nemrtvými přisluhovači Pohromy, vedenými lichem Kel'thuzadem. Část města drží kontingent Scarletských křižáků vedených Grand Crusaderem Darthrohanem. Tyto dvě znepřátelené části dlí v neustálém nekonečném boji. Ti kdož jsou natolik odvážní (nebo hloupí) aby branami Stratholme vstoupili do jeho ulic, budou muset čelit oběma těmto stranám. Povídá se, že město chrání tři obrovské věže, spolu s mocnými nekromancery, duchy a abominationy. Objevily se také zprávy o děsivém Rytíři Smrti, který městem projíždí na svém nemrtvém koni a šíří děs mezi všemi kdo naruší území Pohromy.

ObrazekScholomance : Scholomance sídlí v rozlehlých kryptách, jenž leží pod rozbořenou pevností na ostrově Caer Darrow. Ta dříve patřila vznešené Barovské rodině, ale během Druhé Války byla kompletně zničena. Když čaroděj Kel'thuzad získával stoupence pro svůj Kult Prokletých, často za služby Králi Lichů sliboval věčný život. Rodina Barovů badla za oběť Kel'thuzadovu charismatickému vlivu a věnovala zbytek pevnosti a především jeho rozlehlé podzemí jako dar pro potřeby Pohromy. Členové kultu pak Barovskou rodinu zabili a přetvořili staré krypty ve školu nekromancie známou jako Scholomance. Přetstože zde Kel'thuzad již nesídlí, funguje škola dál. Nositelem největších Kel'thuzadových znalostí se stal mocný lich Ras Frostwhisper a nad chodem Scholomance drží dohled smrtelný nekromancer, Darkmaster Gandling.

ObrazekBlackfathom Deeps : Překrásný chrám zasvěcený měsíční bohyni Elune, kterým bývaly Blackfathom Deeps kdysi, již dávno zmizel pod povrchem země. Při rozdělení světa byl chrám zatopen mořem a byl navždy skryt slunečním paprskům. Jako zázrakem zůstal nepoškozen, ale v jeho nitru se usídlili nagové a satyři, aby prozkoumali všechna jeho tajemství, která je velice lákala. Jedna legenda vypráví, že se tu usídlila také prastará podzemní příšera Aku'mai - ta kdysi bývala oblíbeným mazlíčkem pravěkých Starých Bohů, kteří obývali svět před příchodem titánů. Také členové kultu Twilight's Hammer přišli toto místo prozkoumat, přilákáni zájmem o Staré Bohy a jejich temná tajemství.

ObrazekRazorfen Kraul : Před desítkou tisíc let, během velké války s Plamennou Legií přišel do světa Azerothu i mocný prasečí polobůh, Agamaggan. Ačkoliv padl v boji, zasloužil se velkou měrou o záchranu světa před zkázou. V místě kde byl zabit a kde se vpila jeho krev, vyrostly ze země obrovité trny porostlé popínavé rostliny. Rasa Quillboarů, kteří věří že jsou smrtelnými dětmi tohoto padlého boha, zabydleli toto místo a vytvořili z něj svou svatyni. Srdce jejich kolonie bylo nazváno 'Razorfen'. Vládne mu quillboarská stařešina, Charlga Razorflank. Pod jejím vedením tato rasa mnohokrát zaútočila na znepřátelené kmeny a několikrát dokonce na vesnice Hordy. Někdy se spekuluje o tom, že Charlga je ve skutečnosti spolčena s agenty Pohromy a vykonává jejich rozkazy.

ObrazekMaraudon : Pod ochranou divokých maraudinských kentaurů leží jedno z nejsvatějších míst v Desolace. Tento obrovský jeskynní chrám je pohřebním místem Zaetara, jednoho ze dvou nesmrtelných synů poloboha Cenaria. Legenda praví že Zaetar spolu s Theradras, princeznou elementálů země, zplodil kentaurskou rasu. Říká také že se kentauři při svém zrodu obrátili proti svému otci a zabili jej. Někteří věří že Theradras ve svém smutku uvěznila Zaetarovu duši ve velké větrné jeskyni a využívá jeho energie k nějakým zlomyslným účelům. Podzemní tunely Maraudonu jsou obydleny duchy dávno mrtvých kentaurských Khanů a také divokými elementály sloužícími své princezně Theradras.

ObrazekZul'Farrak : Sluncem vybělené pouštní město Zul'Farrak je domovem Sandfurských Trollů, kteří vynikají svou krutostí a zálibou v temném mysticismu. Jedna z trollích legend vypráví o meči s neskutečnou mocí, nazývaném Sun'thraze the Lasher, zbrani schopné vštípit strach a slabost i do duší těch nejstrašnějších nepřátel. Už je tomu dávno, co byla tato zbraň rozlomena vedví, stále se ale traduje, že obě její částli lze najít kdesi mezi zdmi Zul'Farraku. Povídá se také, že byla v tomto městě uvězněna skupina dobrodruhů, kteří před nedávnem opustili Gadgetzen, aby prozkoumali toto tajemné místo - jejich osud ale zůstavá neznámý. Možná nejstrašnější z hrozeb ale přetrvává legenda o prastaré příšeře, která spí v posvátném jezírku v srdci města - mocném polobohu, jež se pomstí každému odvážlivci, který se jej pokusí vzbudit.

ObrazekDire Maul : Město Temných Elfů, Eldre'Thalas bylo před dvanácti tisíci lety vybudováno tajnou sektou, která chránila nejcennější tajemství královny Azshary. Ačkoliv i toto místo bylo značně poničeno rozdělením světa, velká část velkolepého města stále stojí a je nyní nazýváno Dire Maulem. Ruiny tří různých čtvrtí zabydlely nejrůznější příšery - především spektrální duchové bývalých elfích obyvatel, odporní satyrové a brutální ogři. Jen ty nejodvážnější skupiny dobrodruhů mohou vstoupit do tohoto zničeného města a postavit se prastarému zlu, jež zůstává uzavřeno v jeho nitru.(zdroj DD.svarov :D )

Obrazek

Obrazek